Đầu tư

Kiến thức đầu tư

Xem thêm

Th4 29, 2024

Staking là gì ? So sánh mô hình staking của Ethereum, Solana và Cardano

Các blockchain PoS đã và đang chiếm ưu thế so với các blockchain PoW, ngoại trừ Bitcoin. Cơ chế staking là một thành phần cốt lõi trong giao thức của các chuỗi PoS. Hãy cùng 5Money đi sâu vào cách hiểu đúng về staking là gì và so sánh cơ chế staking của 3 blockchain PoS sừng sỏ nhất hiện tại: Etherem, Cardano và Solana.

Phân tích chuyên sâu

Xem thêm

Th4 8, 2024

Bitcoin Halving là gì? Điều gì sẽ đến sau sự kiện này?

Bitcoin Halving, sự kiện diễn ra khoảng 4 năm một lần, luôn được xem là chỉ báo đáng tin cậy cho một chu kỳ tăng giá mới của thế giới crypto. Hãy cùng 5Money tìm hiểu về sự kiện quan trọng nhất trong năm 2024 của blockchain đầu tiên và có vốn hoá lớn nhất thị trường này, cùng những hệ quả mà sự kiện này có thể dẫn tới với mạng lưới BTC từ khía cạnh vận hành và các quỹ ETF.

Hệ sinh thái Cardano

Xem thêm

Th4 29, 2024

Staking là gì ? So sánh mô hình staking của Ethereum, Solana và Cardano

Các blockchain PoS đã và đang chiếm ưu thế so với các blockchain PoW, ngoại trừ Bitcoin. Cơ chế staking là một thành phần cốt lõi trong giao thức của các chuỗi PoS. Hãy cùng 5Money đi sâu vào cách hiểu đúng về staking là gì và so sánh cơ chế staking của 3 blockchain PoS sừng sỏ nhất hiện tại: Etherem, Cardano và Solana.